Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

จาระบี ชลบุรี

คำค้นสินค้า :  จาระบี
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จาระบี ชลบุรี

บริษัทขายจาระบีเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา

  • จาระบีงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกการใช้งาน
  • น้ำมันและจาระบีหล่อลื่นเกรดมาตรฐานและเกรดพรีเมี่ยมสำหรับยานยนต์อื่น ๆ เช่นน้ำมันเบรก คลัทช์ รวมถึงน้ำยาหล่อหล่อเย็นหม้อน้ำ

ขายส่ง ขายปลีก ผลิตภัณฑ์จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial lubricants) หลากหลายแบรนด์ 

  • คาร์เทค (Caltex)
  • โททาล (Total)
  • คาสตรอล (Castrol)
  • ปิโตรนาส (Petronas)
  • ฮาวท์ตัน (Houghton)

 

รองรับการใช้งานในกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเคมี, ธุรกิจพลังงาน, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมสิ่งทอ และน้ำมันเครื่องโททาล สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก เทรลเลอร์ รถเครน รถแทรกเตอร์ โฟล์คลิฟท์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือ ทั้งน้ำมันหล่อลื่น จาระบี ตอบโจทย์การใช้งาน

 

แบรนด์จาระบีที่จำหน่าย

จาระบี ชลบุรี ระยอง

 

เรามีเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ชำนาญการ ให้คำแนะนำปรึกษา ในการเลือกใช้จาระบี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารหล่อลื่น การใช้สารหล่อลื่น และวิธีการหล่อลื่นอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดของลูกค้า ตรวจสอบวิเคราะห์ ทางด้านคุณภาพทางน้ำมัน จัดทำรายงานให้กับลูกค้า, จัดหาและให้บริการสารหล่อลื่นพร้อมทั้งอุปกรณ์การจ่ายสารหล่อลื่น รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา

 

บริษัท วีวันออยล์เทค จำกัดทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125554011364 สำนักงานและคลังสินค้าตั้งอยู่ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจาระบี : 038-198103, 082-6329616